19:00 Gegužės 05 Menų spaustuvė (Juodoji salė)

„Cellule“

„Nach Van Van“ šokio trupė (Prancūzija)

Choreografija, atlikimas, tekstas ir vaizdas: Nach

Scenos ir šviesų dizainas, video: Emmanuel Tussore

Technikos režisierius, garso dizaineris: Vincet Hoppe

Scenos konstrukcija: Boris Munger ir Jean-Alain Van

Koprodiuseriai: „Espace 1789“, „Scène conventionnée danse – Saint-Ouen“, „Maison Daniel Féry – Nanterre“, „CDCN Atelier de Paris / Carolyn Carlson – Vincennes“, „Théâtre de Fresnes“

Parama: „La Maison des Métallos – Paris“, „La Scène nationale de Saint-Nazaire“, „le CN D – Pantin“,  „Le CCN de Roubaix“, „le CCN de La Rochelle“

Padėka: Heddy Maalem ir Marcel Bozonnet

Premjera: 2017 m.

Trukmė: 35 min.

(c) Emmanuel Tussore

Aš esu karžygė. Aš rizikuoju.

Diena po dienos aš statau, atrandu, išdrįstu, nepasiduodu.

Esu viena savo tapatybėje įspausta.

Iki ašarų sujaudinta. Griebiu savo vidų, naikinu mylimuosius.

Aš daugialypė, tyra, žiauri, jouissante, kenčianti.

Mano siela dega, ji šventa. Šnibždu bažnyčiose. Meldžiu. Užgrobiu. Savąjį skausmą viešinu taip jį malšindama.

Aš esu Nach.

Mituose ir kultūrose pasiklydusi baidyklė.

Aš žaviu, gąsdinu, verčiu šlykštėtis, kurstau fantazijas.

Esu deivė, šliundra, ragana, šventoji Marija.

Esu bjauri. Svaiginuosi gyvenimu.

Siekiu sukurti ritualą.

Man nerūpi menas, svarbi tik jo neišvengiamybė.

Nach, jauna moteris, susidomėjo krampu (angl. krump, tai šokio stilius), pamačiusi Davido LaChapelle filmą „Rize“ ir 2005-aisiais netikėtai užtikusi vieną iš tų šokio spektaklių priešais Liono operą. Remdamasi miesto ritualais nuo Porte de Montreuil rajono stogų ir šiuolaikinio choreografo Heddy Maalemo spektakliu „Éloge du puissant Royaume“, Nach sako, kad ji „tyrinėja savo vidinių šviesų ir atspalvių teritoriją (…) ir žaidžia su savo dvilyčio kūno dviprasmiškumu, dviem būtybėmis, bendraujančiomis tame pačiame kūne“.

Kaip ir visi krampo sekėjai, Nach yra ir ji pati, ir josios avataras. Solo spektaklyje „Cellule“ vaizdo projekcijos dengia šios „ląstelės“ sienas su priartintais kūnų tarpusavio žaidimų vaizdais. Krampo stipriai koduotas ir hierarchinis šokis gimė 2000-aisiais Niujorke po rasistinių riaušių, o Nach pateikia asmeninę – išlaisvintą iš praeities, bet ištikimą rasinio išlaisvinimo judėjimo bendraminčiams – versiją.